Industriālās telpas

  • Telpas platībā no 100 kv.m. līdz 10 000 kv.m.;
  • Pamata nomas maksa 1 EUR / kv.m.;
  • Jaunu industriālo telpu būvniecība;
  • Lielas elektrojaudas – 15 MW, ar iespēju palielināt;
  • Konkurētspējīgas elektrības cenas;
  • Pilns inženierkomunikāciju nodrošinājums;
  • Dzelzceļa atzars ar āža krānu, operatoru un uzglabāšanas laukumu;
  • Industriālais tvaiks sadarbībā ar kaimiņos esošo uzņēmumu Fortum.

SIA „MADARA” pārvaldībā jau vairāk kā 20 gadus ir 4 objekti Jelgavas pilsētā.

Šodien jau vairāk kā 70 klienti ir izvēlējušies mūsu telpas kā vietu, kur attīstīt savu biznesu. Tie ir gan privātā biznesa pārstāvji - ofisu un nelielu darbnīcu nomnieki, gan pašmāju ražotāji un starptautiskie uzņēmumi. Sevišķi lepojamies ar to, ka vairāki mūsu klienti telpas nomā ilgtermiņā, tas ir jau 10 un vairāk gadus.

Saprotam nomnieku vajadzības un rodam kompromisus, jo arī paši nu jau 25 gadus strādājam metālapstrādē – Rietumu tirgum ražojam konteinerus un Austrumu tirgum iekārtas metalurģijas kombinātiem.

Izvēloties mūsu telpas Jūsu biznesam, Jums būs iespēja paplašināt nomas platības esošajās ēkās vai piedāvāsim Jums izbūvēt jaunas industriālās platības.

Veicam esošo telpu pārbūvi un pielāgošanu klienta vajadzībām.Mums ir iespēja nodrošināt Jūsu darbinieku izmitināšanu dzīvokļu vai kopmītņu tipa telpās.

Sadarbībā ar Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru un Metālapstrādes skolu Jūs varat apmācīt darbiniekus Jums nepieciešamajā kvalifikācijā.

Industriālais parks – tā ir vieta, kur koncentrējas ražošanas nozares pārstāvji: Jūsu saimnieciskajai darbībai nepieciešamie pakalpojumi un preces vienuviet.